Startsida

Välkommen till Samfälligheten Rasten.

Kommande händelser

Sandupptagning

Datum: 7 april, 2020

Nu är det dags för sandupptagning, Peab kommer och sopar våra gator rena. Tag tillfället i akt och sopa ut gruset från infarter och dyl ut på vägen.

Vårstäddag

Datum: 3 maj, 2020

Tid: 10.00-14.00