Sommarunderhåll

Sommarunderhållet för perioden sträcker sig från måndagen v. 21 till söndagen v. 40.

Underhållsperioden omfattar alltså 20 veckor vilket innebär att de hushåll som fått ansvar för en av de första två veckorna även har ansvar för en av de två sista.

Schema för åren 2015 – 2024 hittar du här!

Byte av ansvarsvecka får var och en sköta om. Om du byter vecka, skriv en notering på listan som hänger i förrådet vid stora lekparken så att det går att se vem som är ansvarig för vilken vecka.

Markera de uppgifter som har utförts under veckan och signera. Det kan vara så att gräset inte har vuxit så mycket någon vecka att det behöver klippas. 
Lägg tiden på det som syns vara nödvändigt. Det omvända kan förstås även vara fallet, t ex att gräset behöver klippas mera än en gång.

Underhåll av blomlådorna som fungerar som farthinder på gatorna ingår också i sommarveckorna. Dessa måste i allmänhet vattnas varje dag om det inte är regnigt väder. Hushåll som har städvecka har ansvar för att hålla blommorna vid liv.

Går någon maskin eller redskap sönder och behöver repareras, kontakta Lars Engvall ur styrelsen, Ullstämmavägen 306, såvida du inte kan klara av det själv


Arbetsuppgifter

  • Gräs – ska klippas om du bedömer att det behövs. Innan du klipper bör du kontrollera att det inte ligger sten i gräsmattan som kan slungas iväg som en projektil. Glöm inte bort gräsytan vid vändplanen uppe vid fotbollsplanen.
  • Planteringar – rensa bort ogräs.
  • Lekplatser – plocka upp skräp och annat som ligger och skräpar. Sanden runt lådorna kanske behöver jämnas ut mm. Töm papperskorgarna, soppåsar ska finnas i förrådet.
  • Farthindren – vattna blommorna då det verkar vara torrt och behövas. Under de varmaste dagarna behöver detta göras varje dag.


Tänk på att det är arbetsvecka hela veckan och inte bara en dag!