Höststädning

För att det ska vara tydligare vad som behöver göras och vem som ansvarar för detta kommer vi att dela upp och fördela arbetsuppgifterna. Det står alla naturligtvis fritt att byta med varandra om det så skulle lämpa sig – det viktiga är inte vem som gör det utan att det blir gjort. Naturligtvis hjälper vi varandra när vi blivit färdiga.

Ris och övrigt trädgårdsavfall samlas ihop i plastsäckar och placeras vid utkörd släpkärra vid stora lekparken, för att köras iväg till Tekniska Verkens tipp i Ullstämma. Observera att säckarna ej är för privat avfall.

Samfälligheten bjuder alla deltagande medlemmar på hamburgare, korv och dryck.