Sandupptagning

Datum: 29 mars, 2022
Tid: 00:00 - 00:00

Nu är det dags för sandupptagning, Peab kommer och sopar våra gator rena. Tag tillfället i akt och sopa ut gruset från infarter och dyl ut på vägen.