Investeringsfond

Underhålls- och investeringsfonden är till för att försöka uppskatta när i tiden stora utgifter (t ex omasfaltering av våra gator) ska komma. Det gör det möjligt att sätta av pengar och att fördela höjningar av samfällighetsavgiften så att det inte blir så kännbart för medlemmarna. Senast uppdaterade underhållsplan: