Protokoll

Stämmor

Årsstämma 2018-03-15
Styrelsens konstituerande 2018-03-15

Årsstämma 2017-03-23
Styrelsens konstituerande 2017-03-23

Årsstämma 2016-03-22
Styrelsens konstituerande 2016-03-22

Extrastämma (Bredband) 2015-11-26

Årsstämma 2015-03-31
Styrelsens konstituerande 2015-03-31

Årsstämma 2014-03-26
Styrelsens konstituerande 2014-03-26

Årsstämma 2013-03-18
Styrelsens konstituerande 2013-03-25

Årsstämma 2012-03-18
Styrelsens konstituerande 2012-03-28

Årsstämma 2011-03-28
Styrelsens konstituerande 2011-03-28

Årsstämma 2010-03-17
Styrelsens konstituerande 2010-03-17

Årsstämma 2009-03-09
Styrelsens konstituerande 2009-03-09

Årsstämma 2008-03-10

Årsstämma 2007-03-19
Styrelsens konstituerande 2007-03-19


Styrelsemöten

2022

2021

2020

2019

Styrelsemöte 2019-02-07

2007-2018

Styrelsemöte 2018-12-06 
Styrelsemöte 2018-09-06 
Styrelsemöte 2018-06-12 
Styrelsemöte 2018-03-15 
Styrelsemöte 2018-02-08

Styrelsemöte 2017-12-07 
Styrelsemöte 2017-09-07 
Styrelsemöte 2017-06-13 
Styrelsemöte 2017-03-23
Styrelsemöte 2017-01-25

Styrelsemöte 2016-12-01
Styrelsemöte 2016-09-08
Styrelsemöte 2016-06-16
Styrelsemöte 2016-03-22
Styrelsemöte 2016-02-18

Styrelsemöte 2015-12-03
Styrelsemöte 2015-10-20
Styrelsemöte 2015-08-13
Styrelsemöte 2015-04-23
Styrelsemöte 2015-03-31

Styrelsemöte 2014-09-17
Styrelsemöte 2014-05-07
Styrelsemöte 2014-01-29

Styrelsemöte 2013-10-28
Styrelsemöte 2013-08-28
Styrelsemöte 2013-05-22
Styrelsemöte 2013-03-25 – bilaga – bilaga
Styrelsemöte 2013-01-12 – bilaga

Styrelsemöte 2012-11-06 – bilaga
Styrelsemöte 2012-09-11
 – bilaga
Styrelsemöte 2012-05-08
 – bilaga
Styrelsemöte 2012-04-16 – bilaga – bilaga 
Styrelsemöte 2012-01-21 – bilaga

Styrelsemöte 2011-01-22 – bilaga
Styrelsemöte 2011-04-12 – bilaga
Styrelsemöte 2011-05-30 – bilaga
Styrelsemöte 2011-09-01 – bilaga
Styrelsemöte 2011-11-10 – bilaga

Styrelsemöte 2010-03-17
Styrelsemöte 2010-04-12
Styrelsemöte 2010-05-24
Styrelsemöte 2010-09-06 – bilaga
Styrelsemöte 2010-11-08

Styrelsemöte 2009-01-31
Styrelsemöte 2009-03-09
Styrelsemöte 2009-03-30
Styrelsemöte 2009-05-11
Styrelsemöte 2009-09-03
Styrelsemöte 2009-11-09

Styrelsemöte 2008-04-15
Styrelsemöte 2008-05-20
Styrelsemöte 2008-09-10 (e-protokoll saknas)
Styrelsemöte 2008-11-10 (e-protokoll saknas)

Styrelsemöte 2007-04-11
Styrelsemöte 2007-09-03
Styrelsemöte 2007-11-12