Styrelsen

Styrelsen för Samfälligheten Rasten består av

  • Ordförande: Joakim W
  • Vice Ordförande: Per B
  • Kassör: Tore N
  • Sekreterare: Robert D
  • Suppleant: Brita L
  • Suppleant: Lars E
  • Suppleant: Cecilia Q
  • Suppleant: Catarina B
  • Revisorer: Marcus P och Joel S

Styrelsen kan kontaktas via e-mail på adress styrelsen@rasten.nu