Styrelsen

Styrelsen för Samfälligheten Rasten består av

  • Ordförande: Robert D
  • Vice Ordförande: Anders E
  • Kassör: Tore N
  • Sekreterare: Elin F
  • Suppleant: Charlie B
  • Suppleant: Lars E
  • Suppleant: Magnus v G
  • Suppleant: Andreas E
  • Revisorer: Marcus P och Joel S

Styrelsen kan kontaktas via e-mail på adress styrelsen@rasten.nu