Styrelsen

Styrelsen för Samfälligheten Rasten består av

  • Ordförande: Joakim Wikman
  • Vice Ordförande: Per Brunman
  • Kassör: Tore Nanneson
  • Sekreterare: Robert Drotz
  • Suppleant: Brita Lodén
  • Suppleant: Lars Engvall
  • Suppleant: Cecilia Qvist
  • Suppleant: Catarina Bergant
  • Revisorer: Marcus Powalko och Joel Staberg

Styrelsen kan kontaktas via e-mail på adress styrelsen@rasten.nu