Årsmöte anmälan

Svarsregistrering
Namn/husnummer Hantera svar
Anders / Uv278
Catarina/328
Marcus/334
Elin/282
Drotz 310
Andreas/284
Joel/302
Flodén 346
Tore/344
totalt